Valná hromada chlapince spolu s oslavou narozenin Davida Š., Míly R. a Míry P.  proběhla v družné atmosféře 30.10.2010, která je krásně zachycena v podobě fotografií, kde je komentář naprosto zbytečný. Pokud by jste si ale přeci jen chtěli připomenut aktuální okamžiky, zde je zápis:

Zápis z výroční schůze

Chlapince dne 30.10.2010

1. Předseda J. Štercl přivítal členy Chlapince a provedl přípitek

2. Předseda J. Štercl zhodnotil fungování Chlapince za 3 roky,
po zhodnocení nabídl funkci předsedy 

3. David Švarc zhodnotil fungování Chlapince a postoupil svoji funkci tajemníka nové volbě, zároveň oznámil postoupení funkce pokladníka
nové volbě Vlastou Sojkou

4. Proběhla diskuse na téma:  předseda a vedení  Chlapince

5. Na předsedu byl navrhnut pan František Šatra, Jaroslav Štercl
    a Vlasta Sojka

6. Vlasta Sojka kandidaturu nepřijal a poté ani Jaroslav Štercl

7. František Šatra kandidaturu přijal a následně byl jednohlasně zvolen
    předsedou Chlapince

8. Na funkci tajemníka byl navrhnut David Švarc, kandidaturu přijal a byl  
    jednohlasně zvolen

9. Na funkci pokladníka byl navrhnut Vlasta Sojka, kandidaturu přijal a byl  
    jednohlasně zvolen

10. Na funkci kronikáře byl navrhnut Jaroslav Štercl a poté jednohlasně
      zvolen.

11. Na návrh předsedy byl schválen návrh na ustanovení revizní komise, která
     bude kontrolovat hospodaření Chlapince

12. Členy revizní komise po nominování byli jednohlasně zvoleni Miroslav
     Paradovský a  Josef Zabavík

13. Byla schválena akce: Průvod Martinů
     Akce se bude konat v sobotu 13.11. 2010 od 13,00 hodin v Krtech
    Sběhové koule jsou objednány
    Na vytvoření plakátu byla oslovena Adina Hyková
     Předseda vyzval členy k účasti
     V pátek 12.11. od 20,00 hod. v hospodě se budou tvořit koníci
     Materiál zajistí tajemník
 
14. Proběhla gratulace k narozeninám a poté oslava

Zapsal:   David Švarc, tajemník